INSTAL·LACIONS EN UN EDIFICI DEL CARRER LAFORJA DE BARCELONA

Hem començat la renovació de les instal·lacions en un edifici del Carrer Laforja de Barcelona. En tractar-se d’una comunitat de propietaris s’intervindrá per millorar la qualitat dels veïns. Aquesta reforma de l’edifici del Carrer Laforja de Barcelona consistirà en la renovació de la instal·lació elèctrica integral, il·luminació comuna en tots els replans, instal·lació de gas i […]

Read more

top