ENERGIA SOLAR I EMMAGATZEMATGE EN HABITATGES

En els últims anys s’han anat descobrint nous avanços en el camp de l’energia solar tèrmica. D’aquests avanços podem destacar els diversos emmagatzematges d’energia solar durant el dia. Que permeten accedir a aquesta energia a la nit per a una producció elèctrica constant. L’aplicació de l’energia solar concentrada als edificis El mercat de l’energia solar […]

Read more

PER QUÈ UNA BOMBA DE CALOR ÉS EL SISTEMA DE CALEFACCIÓ MÉS EFICIENT

Encara que no és molt conegut ni utilitzat a Espanya, el sistema de la bomba de calor fa que el seu consum d’energia sigui reduït en comparació del seu rendiment Ja que els sistemes de climatització són una de les principals fonts de consum energètic domèstic a Espanya (a l’hivern per la calefacció i per […]

Read more

PROMOURE I INCENTIVAR L’ESTALVI ENERGÈTIC

Les ajudes del PAREER-CREIX, destinades a reduir les emissions de diòxid de carboni, mitjançant l’estalvi energètic als edificis existents. L’Oficina de Javier García Bacora ha dut a terme una anàlisi del nou Programa d’Ajudes per a la Rehabilitació Energètica d’Edificis existents (Programa PAREER-CREIX), gestionat pel IDAE, constatant les noves oportunitats que s’obren per a l’impuls […]

Read more

top