UN CONTENIDOR PER RECICLAR BOMBETES

El recipient, realitzat en polipropilè, compta amb unes pestanyes interiors. Aquestes ralenteixen la caiguda dels llums i les dipositen en el fons de manera suau. Tecnicarton, la divisió especialitzada en embalatge industrial de DS Smith, ha desenvolupat un contenidor per reciclar bombetes de petites dimensions. Aquest embalatge, del que s’han distribuït 500 unitats, s’està col·locant […]

Read more

ENERGIA SOLAR I EMMAGATZEMATGE EN HABITATGES

En els últims anys s’han anat descobrint nous avanços en el camp de l’energia solar tèrmica. D’aquests avanços podem destacar els diversos emmagatzematges d’energia solar durant el dia. Que permeten accedir a aquesta energia a la nit per a una producció elèctrica constant. L’aplicació de l’energia solar concentrada als edificis El mercat de l’energia solar […]

Read more

RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS EN UN PIS EN ELS CORTS

Hem acabat la renovació de les instal·lacions en un pis al barri dels Corts de Barcelona. Els treballs de renovació de les instal·lacions en un pis dels Corts s’han dut a terme de manera integral en matèria elèctrica, de telecomunicacions, lampisteria i calefacció. Seguim per tant ajudant als propietaris d’habitatges. Millorant i adaptant les seves […]

Read more

LES CLAUS PER CONÈIXER I ACTUAR SOBRE EL CERTIFICAT ENERGÈTIC DELS EDIFICIS

Es pot afirmar que el certificat energètic dels edificis és àmpliament conegut pels ciutadans espanyols. Segons una enquesta duta a terme per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia, Idae, més d’un 50% d’ells declaren conèixer-ho” i fins a un 36% manifesta que ho tindrien en compte a l’hora de vendre o llogar […]

Read more

PROMOURE I INCENTIVAR L’ESTALVI ENERGÈTIC

Les ajudes del PAREER-CREIX, destinades a reduir les emissions de diòxid de carboni, mitjançant l’estalvi energètic als edificis existents. L’Oficina de Javier García Bacora ha dut a terme una anàlisi del nou Programa d’Ajudes per a la Rehabilitació Energètica d’Edificis existents (Programa PAREER-CREIX), gestionat pel IDAE, constatant les noves oportunitats que s’obren per a l’impuls […]

Read more

top