ENERGIA SOLAR I EMMAGATZEMATGE EN HABITATGES

En els últims anys s’han anat descobrint nous avanços en el camp de l’energia solar tèrmica. D’aquests avanços podem destacar els diversos emmagatzematges d’energia solar durant el dia. Que permeten accedir a aquesta energia a la nit per a una producció elèctrica constant. L’aplicació de l’energia solar concentrada als edificis El mercat de l’energia solar […]

Read more

LES CLAUS PER CONÈIXER I ACTUAR SOBRE EL CERTIFICAT ENERGÈTIC DELS EDIFICIS

Es pot afirmar que el certificat energètic dels edificis és àmpliament conegut pels ciutadans espanyols. Segons una enquesta duta a terme per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia, Idae, més d’un 50% d’ells declaren conèixer-ho” i fins a un 36% manifesta que ho tindrien en compte a l’hora de vendre o llogar […]

Read more

CATALUNYA PREPARA UN NOU MODEL ENERGÈTIC

El Govern català dissenyarà aquest nou pla amb l’objectiu d’arribar a l’any 2050 amb el 100% de fonts renovables. El Consell Executiu ha donat llum verda al document de bases per constituir el Pacte Nacional per a la transició energètica, i ha donat pas al procés de diàleg amb les forces polítiques, els agents econòmics […]

Read more

top